Reverse Trip

Route 16 | Cheltenham-Ogontz to City Hall

Saturday | to City Hall
Effective September 3, 2017

Cheltenham and Ogontz Avs Loop
StopID:136
15th St and Cheltenham Av
StopID:16915
Olney Transportation Center
StopID:17225
Broad St and Erie Av
StopID:29964
Broad St and Allegheny Av
StopID:21194
Broad St and Girard Av
StopID:143
City Hall (15th & Market Sts)
StopID:515
5:20am 
5:48am 
6:18am 
6:45am 
7:15am 
7:43am 
8:12am 
8:41am 
9:05am 
9:27am 
9:49am 
10:11am 
10:31am 
10:52am 
11:14am 
11:25am 
11:35am 
11:46am 
11:57am 
12:08pm 
12:19pm 
12:30pm 
12:41pm 
12:52pm 
1:03pm 
1:14pm 
1:25pm 
1:36pm 
1:48pm 
1:59pm 
2:10pm 
2:21pm 
2:32pm 
2:43pm 
2:54pm 
3:05pm 
3:16pm 
3:27pm 
3:39pm 
3:50pm 
4:01pm 
4:12pm 
4:23pm 
4:45pm 
5:09pm 
5:34pm 
5:58pm 
6:24pm 
6:51pm 
7:17pm 
7:43pm 
8:09pm 
8:39pm 
9:20pm 
10:02pm 
10:44pm 
11:25pm 
12:09am 
12:49am 
5:26am 
5:54am 
6:24am 
6:51am 
7:21am 
7:49am 
8:19am 
8:48am 
9:12am 
9:34am 
9:56am 
10:18am 
10:38am 
10:59am 
11:21am 
11:32am 
11:42am 
11:53am 
12:04pm 
12:15pm 
12:26pm 
12:37pm 
12:48pm 
12:59pm 
1:10pm 
1:21pm 
1:32pm 
1:43pm 
1:55pm 
2:06pm 
2:17pm 
2:28pm 
2:39pm 
2:50pm 
3:01pm 
3:12pm 
3:23pm 
3:34pm 
3:46pm 
3:57pm 
4:08pm 
4:19pm 
4:30pm 
4:52pm 
5:16pm 
5:41pm 
6:05pm 
6:31pm 
6:58pm 
7:24pm 
7:50pm 
8:16pm 
8:46pm 
9:26pm 
10:07pm 
10:49pm 
11:30pm 
12:14am 
12:54am 
5:33am 
6:02am 
6:32am 
7:00am 
7:30am 
7:58am 
8:28am 
8:57am 
9:21am 
9:43am 
10:05am 
10:27am 
10:47am 
11:09am 
11:31am 
11:42am 
11:52am 
12:03pm 
12:14pm 
12:25pm 
12:36pm 
12:47pm 
12:58pm 
1:09pm 
1:20pm 
1:31pm 
1:42pm 
1:53pm 
2:04pm 
2:15pm 
2:26pm 
2:37pm 
2:48pm 
2:59pm 
3:10pm 
3:21pm 
3:32pm 
3:43pm 
3:55pm 
4:06pm 
4:17pm 
4:28pm 
4:39pm 
5:01pm 
5:25pm 
5:50pm 
6:14pm 
6:40pm 
7:07pm 
7:33pm 
7:59pm 
8:25pm 
8:55pm 
9:35pm 
10:15pm 
10:57pm 
11:37pm 
12:21am 
1:01am 
5:40am 
6:10am 
6:40am 
7:10am 
7:40am 
8:10am 
8:40am 
9:09am 
9:33am 
9:55am 
10:17am 
10:39am 
11:00am 
11:22am 
11:44am 
12:06pm 
12:28pm 
12:50pm 
1:12pm 
1:34pm 
1:56pm 
2:18pm 
2:40pm 
3:02pm 
3:24pm 
3:46pm 
4:08pm 
4:30pm 
4:52pm 
5:14pm 
5:38pm 
6:03pm 
6:27pm 
6:53pm 
7:19pm 
7:45pm 
8:11pm 
8:37pm 
9:06pm 
9:46pm 
10:26pm 
11:07pm 
11:47pm 
12:29am 
1:09am 
5:43am 
6:13am 
6:43am 
7:13am 
7:43am 
8:13am 
8:43am 
9:12am 
9:36am 
9:58am 
10:20am 
10:42am 
11:04am 
11:26am 
11:48am 
12:10pm 
12:32pm 
12:54pm 
1:16pm 
1:38pm 
2:00pm 
2:22pm 
2:44pm 
3:06pm 
3:28pm 
3:50pm 
4:12pm 
4:34pm 
4:56pm 
5:18pm 
5:42pm 
6:06pm 
6:30pm 
6:56pm 
7:22pm 
7:48pm 
8:14pm 
8:40pm 
9:09pm 
9:49pm 
10:29pm 
11:09pm 
11:49pm 
12:31am 
1:11am 
5:51am 
6:21am 
6:51am 
7:23am 
7:53am 
8:23am 
8:53am 
9:23am 
9:47am 
10:09am 
10:31am 
10:53am 
11:15am 
11:37am 
11:59am 
12:21pm 
12:43pm 
1:05pm 
1:27pm 
1:49pm 
2:11pm 
2:33pm 
2:55pm 
3:17pm 
3:39pm 
4:01pm 
4:23pm 
4:45pm 
5:07pm 
5:29pm 
5:53pm 
6:17pm 
6:41pm 
7:07pm 
7:32pm 
7:58pm 
8:24pm 
8:50pm 
9:19pm 
9:59pm 
10:39pm 
11:18pm 
11:58pm 
12:39am 
1:19am 
5:58am 
6:28am 
6:58am 
7:31am 
8:01am 
8:31am 
9:01am 
9:32am 
9:56am 
10:18am 
10:40am 
11:02am 
11:25am 
11:47am 
12:09pm 
12:31pm 
12:53pm 
1:15pm 
1:37pm 
1:59pm 
2:21pm 
2:43pm 
3:05pm 
3:27pm 
3:49pm 
4:11pm 
4:33pm 
4:55pm 
5:17pm 
5:39pm 
6:03pm 
6:26pm 
6:50pm 
7:16pm 
7:41pm 
8:07pm 
8:32pm 
8:58pm 
9:27pm 
10:07pm 
10:46pm 
11:25pm 
12:05am 
12:45am 
1:25am 
Cheltenham and Ogontz Avs Loop
StopID:136
15th St and Cheltenham Av
StopID:16915
Olney Transportation Center
StopID:17225
Broad St and Erie Av
StopID:29964
Broad St and Allegheny Av
StopID:21194
Broad St and Girard Av
StopID:143
City Hall (15th & Market Sts)
StopID:515