Reverse Trip

Route 57 | Whitman Plaza to Rising Sun-Olney or Fern Rock Transportation Center

Weekday | to Whitman Plaza or Rising Sun-Olney
Effective September 3, 2017

Fern Rock Transportation Center
StopID:841
2nd St & Cheltenham Ave
StopID:843
Rising Sun Ave & Olney Ave
StopID:844
Rising Sun Ave & Wyoming Ave
StopID:845
Front St & Erie Ave
StopID:846
2nd St & Lehigh Ave
StopID:18065
4th St & Girard Ave
StopID:849
4th St & Market St
StopID:850
4th St & Washington Ave
StopID:851
Whitman Plaza
StopID:99
5:53am 
6:06am 
6:22am 
6:36am 
6:49am 
7:03am 
7:17am 
7:31am 
7:45am 
7:59am 
8:13am 
8:27am 
8:43am 
9:01am 
9:26am 
9:51am 
10:15am 
10:39am 
11:03am 
11:27am 
11:51am 
12:15pm 
12:39pm 
1:03pm 
1:24pm 
1:43pm 
2:03pm 
2:20pm 
2:36pm 
2:50pm 
3:02pm 
3:14pm 
3:25pm 
3:37pm 
3:49pm 
4:03pm 
4:18pm 
4:34pm 
4:52pm 
5:13pm 
5:23pm 
5:36pm 
5:46pm 
6:04pm 
6:25pm 
6:50pm 
7:20pm 
7:51pm 
8:21pm 
8:55pm 
9:35pm 
10:19pm 
11:05pm 
12:01am 
6:00am 
6:13am 
6:29am 
6:43am 
6:56am 
7:10am 
7:24am 
7:38am 
7:52am 
8:06am 
8:20am 
8:34am 
8:50am 
9:08am 
9:33am 
9:58am 
10:22am 
10:46am 
11:10am 
11:34am 
11:58am 
12:22pm 
12:46pm 
1:10pm 
1:31pm 
1:50pm 
2:10pm 
2:27pm 
2:43pm 
2:57pm 
3:10pm 
3:22pm 
3:33pm 
3:45pm 
3:57pm 
4:11pm 
4:26pm 
4:42pm 
5:00pm 
5:21pm 
5:31pm 
5:44pm 
5:54pm 
6:11pm 
6:32pm 
6:57pm 
7:27pm 
7:58pm 
8:28pm 
9:02pm 
9:42pm 
10:26pm 
11:12pm 
12:07am 
4:38am 
4:58am 
5:18am 
5:36am 
5:52am 
6:29am 
6:45am 
6:59am 
7:13am 
7:27am 
7:41am 
7:55am 
8:09am 
8:23am 
8:37am 
8:52am 
9:09am 
9:30am 
9:55am 
10:19am 
10:43am 
11:07am 
11:31am 
11:55am 
12:19pm 
12:43pm 
1:07pm 
1:30pm 
1:50pm 
2:09pm 
2:28pm 
2:44pm 
3:00pm 
3:26pm 
3:49pm 
4:13pm 
4:44pm 
5:19pm 
1:12am 
4:44am 
5:04am 
5:24am 
5:42am 
6:00am 
6:17am 
6:30am 
6:37am 
6:46am 
6:53am 
7:00am 
7:07am 
7:14am 
7:21am 
7:28am 
7:35am 
7:42am 
7:49am 
7:56am 
8:03am 
8:10am 
8:17am 
8:24am 
8:31am 
8:38am 
8:45am 
8:52am 
9:00am 
9:08am 
9:17am 
9:26am 
9:38am 
9:51am 
10:03am 
10:15am 
10:27am 
10:39am 
10:51am 
11:03am 
11:15am 
11:27am 
11:39am 
11:51am 
12:03pm 
12:15pm 
12:27pm 
12:39pm 
12:51pm 
1:03pm 
1:15pm 
1:27pm 
1:38pm 
1:48pm 
1:58pm 
2:08pm 
2:18pm 
2:28pm 
2:37pm 
2:45pm 
2:53pm 
3:01pm 
3:09pm 
3:16pm 
3:29pm 
3:35pm 
3:41pm 
3:52pm 
3:58pm 
4:04pm 
4:16pm 
4:22pm 
4:30pm 
4:45pm 
4:53pm 
5:01pm 
5:18pm 
5:28pm 
5:39pm 
5:49pm 
6:00pm 
6:10pm 
6:27pm 
6:48pm 
7:13pm 
7:43pm 
8:14pm 
8:44pm 
9:15pm 
9:55pm 
10:39pm 
11:24pm 
12:19am 
1:16am 
4:48am 
5:08am 
5:28am 
5:46am 
6:05am 
6:22am 
6:35am 
6:42am 
6:51am 
6:58am 
7:05am 
7:12am 
7:19am 
7:26am 
7:33am 
7:40am 
7:47am 
7:54am 
8:01am 
8:08am 
8:15am 
8:22am 
8:29am 
8:36am 
8:43am 
8:50am 
8:57am 
9:05am 
9:13am 
9:22am 
9:31am 
9:43am 
9:56am 
10:08am 
10:20am 
10:32am 
10:44am 
10:56am 
11:08am 
11:20am 
11:32am 
11:44am 
11:56am 
12:08pm 
12:20pm 
12:32pm 
12:44pm 
12:56pm 
1:08pm 
1:20pm 
1:32pm 
1:43pm 
1:53pm 
2:03pm 
2:13pm 
2:23pm 
2:33pm 
2:42pm 
2:50pm 
2:58pm 
3:06pm 
3:14pm 
3:21pm 
3:34pm 
3:40pm 
3:46pm 
3:57pm 
4:03pm 
4:09pm 
4:21pm 
4:27pm 
4:35pm 
4:50pm 
4:58pm 
5:06pm 
5:23pm 
5:33pm 
5:44pm 
5:54pm 
6:04pm 
6:14pm 
6:31pm 
6:52pm 
7:17pm 
7:47pm 
8:18pm 
8:48pm 
9:19pm 
9:59pm 
10:43pm 
11:28pm 
12:23am 
1:20am 
4:54am 
5:14am 
5:34am 
5:52am 
6:12am 
6:29am 
6:42am 
6:49am 
6:58am 
7:06am 
7:13am 
7:20am 
7:27am 
7:34am 
7:41am 
7:48am 
7:55am 
8:02am 
8:09am 
8:16am 
8:23am 
8:30am 
8:37am 
8:44am 
8:51am 
8:58am 
9:05am 
9:13am 
9:21am 
9:30am 
9:39am 
9:51am 
10:03am 
10:15am 
10:27am 
10:39am 
10:51am 
11:03am 
11:15am 
11:27am 
11:39am 
11:51am 
12:03pm 
12:15pm 
12:27pm 
12:39pm 
12:51pm 
1:03pm 
1:15pm 
1:27pm 
1:39pm 
1:50pm 
2:00pm 
2:10pm 
2:20pm 
2:30pm 
2:40pm 
2:49pm 
2:57pm 
3:05pm 
3:13pm 
3:21pm 
3:28pm 
3:41pm 
3:47pm 
3:53pm 
4:05pm 
4:11pm 
4:17pm 
4:29pm 
4:35pm 
4:43pm 
4:58pm 
5:06pm 
5:14pm 
5:31pm 
5:41pm 
5:52pm 
6:02pm 
6:12pm 
6:22pm 
6:39pm 
7:00pm 
7:25pm 
7:55pm 
8:25pm 
8:55pm 
9:25pm 
10:05pm 
10:49pm 
11:34pm 
12:28am 
1:25am 
5:02am 
5:22am 
5:42am 
6:01am 
6:21am 
6:38am 
6:51am 
6:58am 
7:07am 
7:15am 
7:22am 
7:29am 
7:36am 
7:43am 
7:50am 
7:57am 
8:04am 
8:11am 
8:18am 
8:25am 
8:32am 
8:39am 
8:46am 
8:53am 
9:00am 
9:07am 
9:14am 
9:22am 
9:30am 
9:39am 
9:48am 
10:00am 
10:12am 
10:24am 
10:36am 
10:48am 
11:00am 
11:12am 
11:24am 
11:36am 
11:48am 
12:00pm 
12:12pm 
12:24pm 
12:36pm 
12:48pm 
1:00pm 
1:12pm 
1:24pm 
1:36pm 
1:48pm 
1:59pm 
2:09pm 
2:19pm 
2:29pm 
2:39pm 
2:49pm 
2:58pm 
3:06pm 
3:14pm 
3:22pm 
3:30pm 
3:37pm 
3:44pm 
3:50pm 
3:56pm 
4:02pm 
4:08pm 
4:14pm 
4:20pm 
4:26pm 
4:32pm 
4:38pm 
4:44pm 
4:52pm 
4:59pm 
5:06pm 
5:14pm 
5:22pm 
5:30pm 
5:39pm 
5:49pm 
6:00pm 
6:10pm 
6:20pm 
6:30pm 
6:47pm 
7:08pm 
7:33pm 
8:03pm 
8:33pm 
9:03pm 
9:33pm 
10:13pm 
10:57pm 
11:42pm 
12:35am 
1:32am 
5:09am 
5:29am 
5:49am 
6:09am 
6:29am 
6:46am 
6:59am 
7:08am 
7:17am 
7:25am 
7:32am 
7:39am 
7:46am 
7:53am 
8:00am 
8:07am 
8:14am 
8:21am 
8:28am 
8:35am 
8:42am 
8:49am 
8:56am 
9:03am 
9:10am 
9:17am 
9:24am 
9:32am 
9:40am 
9:49am 
9:58am 
10:09am 
10:21am 
10:33am 
10:45am 
10:57am 
11:09am 
11:21am 
11:33am 
11:45am 
11:57am 
12:09pm 
12:21pm 
12:33pm 
12:45pm 
12:57pm 
1:09pm 
1:21pm 
1:33pm 
1:45pm 
1:57pm 
2:08pm 
2:18pm 
2:28pm 
2:38pm 
2:48pm 
2:58pm 
3:07pm 
3:15pm 
3:23pm 
3:31pm 
3:39pm 
3:46pm 
3:53pm 
3:59pm 
4:05pm 
4:11pm 
4:17pm 
4:23pm 
4:29pm 
4:35pm 
4:41pm 
4:47pm 
4:53pm 
5:00pm 
5:07pm 
5:14pm 
5:22pm 
5:30pm 
5:38pm 
5:47pm 
5:57pm 
6:07pm 
6:17pm 
6:27pm 
6:37pm 
6:54pm 
7:15pm 
7:40pm 
8:10pm 
8:40pm 
9:10pm 
9:40pm 
10:20pm 
11:03pm 
11:48pm 
12:40am 
1:37am 
5:15am 
5:35am 
5:55am 
6:16am 
6:36am 
6:53am 
7:06am 
7:16am 
7:25am 
7:33am 
7:40am 
7:47am 
7:54am 
8:01am 
8:08am 
8:15am 
8:22am 
8:29am 
8:36am 
8:43am 
8:50am 
8:57am 
9:04am 
9:12am 
9:19am 
9:26am 
9:33am 
9:41am 
9:49am 
9:58am 
10:07am 
10:18am 
10:30am 
10:42am 
10:54am 
11:06am 
11:18am 
11:30am 
11:42am 
11:54am 
12:06pm 
12:18pm 
12:30pm 
12:42pm 
12:54pm 
1:06pm 
1:18pm 
1:30pm 
1:42pm 
1:54pm 
2:06pm 
2:17pm 
2:27pm 
2:37pm 
2:47pm 
2:57pm 
3:07pm 
3:16pm 
3:24pm 
3:32pm 
3:40pm 
3:48pm 
3:55pm 
4:02pm 
4:08pm 
4:14pm 
4:20pm 
4:26pm 
4:32pm 
4:38pm 
4:44pm 
4:50pm 
4:56pm 
5:02pm 
5:09pm 
5:16pm 
5:23pm 
5:31pm 
5:39pm 
5:47pm 
5:56pm 
6:06pm 
6:16pm 
6:26pm 
6:36pm 
6:46pm 
7:03pm 
7:22pm 
7:47pm 
8:17pm 
8:47pm 
9:17pm 
9:47pm 
10:26pm 
11:09pm 
11:54pm 
12:45am 
1:42am 
5:25am 
5:45am 
6:05am 
6:46am 
7:16am 
7:26am 
7:35am 
7:50am 
7:57am 
8:04am 
8:11am 
8:18am 
8:25am 
8:32am 
8:39am 
8:46am 
8:53am 
9:00am 
9:07am 
9:14am 
9:22am 
9:29am 
9:36am 
9:43am 
9:51am 
9:59am 
10:08am 
10:17am 
10:28am 
10:40am 
10:52am 
11:04am 
11:16am 
11:28am 
11:40am 
11:52am 
12:04pm 
12:16pm 
12:28pm 
12:40pm 
12:52pm 
1:04pm 
1:16pm 
1:28pm 
1:40pm 
1:52pm 
2:04pm 
2:16pm 
2:27pm 
2:37pm 
2:47pm 
2:57pm 
3:07pm 
3:17pm 
3:26pm 
3:34pm 
3:42pm 
3:50pm 
3:58pm 
4:05pm 
4:12pm 
4:18pm 
4:24pm 
4:36pm 
4:42pm 
4:48pm 
5:00pm 
5:06pm 
5:11pm 
5:18pm 
5:26pm 
5:32pm 
5:40pm 
5:48pm 
5:57pm 
6:05pm 
6:15pm 
6:25pm 
6:35pm 
6:45pm 
6:55pm 
7:12pm 
7:31pm 
7:56pm 
8:25pm 
8:55pm 
9:25pm 
9:55pm 
10:34pm 
11:17pm 
12:02am 
12:53am 
Fern Rock Transportation Center
StopID:841
2nd St & Cheltenham Ave
StopID:843
Rising Sun Ave & Olney Ave
StopID:844
Rising Sun Ave & Wyoming Ave
StopID:845
Front St & Erie Ave
StopID:846
2nd St & Lehigh Ave
StopID:18065
4th St & Girard Ave
StopID:849
4th St & Market St
StopID:850
4th St & Washington Ave
StopID:851
Whitman Plaza
StopID:99